Crossref Citations

1. Názory učiteľov a žiakov osmeročných gymnázií na písanie odbornej eseje v rámci vyučovania chémie
Dominik Šmida, Elena Čipková, Tibor Nagy
Biologie. Chemie. Zeměpis  vol: 30  issue: 1  first page: 51  year: 2021  
doi: 10.14712/25337556.2021.1.5